Overzicht Basisteksten

Basistekst in APA-bronvermelding per persoon:

Sophie Besard:
Walter, M. (2012). Zwak ontwikkelde neurocognitieve functies belemmeren sociale leerprocessen bij gedragsstoornissen, Tijdschrift Kind & Adolescent, 120-129.

Amber De Jaeger:
Kelchtermans G., (2015), Allemaal gelijk en toch allemaal anders. Reflecties over het schoolteam, schoolorganisatie en professionaliteit in het basis onderwijs, De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren. Een strategische verkenning van de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen, pp. 166-187

Kelly Dejaegere:
Griffin, P., Care, E., & Barry, M. (2012). The Changing Role of Education and Schools. Dans P. Griffin, E. Care, & M. Barry, Assessment and Teaching of 21st Century Skills (pp. 1-15). Dodrecht: Springer.

Ward Delaey:
Mooij, T. (2012). Onderwijsvoorzieningen voor cognitief hoogbegaafde leerlingen. Van ad-hoc inzet naar continue systeemondersteuning. Nijmegen: Radboud Universiteit, Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen.

Louise Desender:
de Bont, A., Wallenburg, I., Heineman, M., van Luijk, S., van Diemen-Steenvoorde, J., Scheele, F., & Meurs, P. (2008). Onderwijsvernieuwing als beleidsinstrument. Over de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Tijdschrift voor medisch onderwijs, 316-322.

Brenthe Lapin :
Gerards-Last, D. & Geraets, J. TS MEDISCH ONDERWIJS (2011) " klinisch redeneren in het fysiotherapie onderwijs" p 226-236

Maxim Neirinck:
Eric Verbiest (2014) : “leren innoveren, een inleiding in de onderwijsinnovatie” p.112-131

Nourhane Temraz
de Jonge, M., de Pagter, J. & van Braam van Vloten-Hairwassers, H. KIND ADOLESC. PRAKT. (2013) 12: 122.

Febe Verstraete:
Pladevall-Ballester, E., (2016), CLIL in minimal input contexts: a longitudinal study of primary school learner's receptive skills, pp 37-48

Jolien Wyckaert:
De Meester, Jolien, Knipprath, Heidi, Buyse, Marie-Paule, Ceuppens, Stijn, De Loof, Haydée, Goovaerts, Leen, … Dehaene, Wim. (2017). Leren ontwerpen van STEM-integrerend leermateriaal. Tijdschrift Voor Lerarenopleiders, 38(4), 27-36.