Organisaties

Per persoon volgt hier een gekozen organisatie omtrent onderwijs.

Sophie Besard
https://www.vlor.be

Contactgegevens
Mia Douterlungne
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
Tel. +32 (0)2-219 42 99
eb.rolv|engnulretuod.aim#eb.rolv|engnulretuod.aim
Doelgroep
Iedereen die meer wil te weten komen over het onderwijs.
Algemene werking
VLOR is een strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Amber De Jaeger
https://www.mpipottelberg.be/contact/contactgegevens/
__Contactgegvens __
Pottelberg 5 – 8500 Kortrijk
Tel.: 056 22 66 86
Fax: 056 25 71 54
eb.greblettopipm|ofni#eb.greblettopipm|ofni
Directeur
Johan Segers
eb.greblettopipm|eitcerid#eb.greblettopipm|eitcerid

Doelgroep
Het is bedoelt voor ouders met kinderen met een beperking en voor kinderen met en beperking.

Kelly Dejaegere

Go! Medisch pedagogisch instituut Pottelberg- Dagschool
Algemene werking
Het is een school voor mensen die aangepast onderwijs nodig hebben en extra begeleiding nodig hebben. Ze zijn vooral voor Kleuters en Lager onderwijs. Ze werken op het grondgebied Kortrijk.

Doelgroep
Voor kleuters en lagere schoolkinderen die meer onderwijs nodig hebben op maat.

Contact
Telefoon: 056 22 66 86
Online: http://www.mpipottelberg.be
E-mail: eb.greblettopipm|ofni#eb.greblettopipm|ofni

Ward Delaey
https://www.basiseducatie.be/open-school-kortrijk-roeselare

Contactgegevens
Federatie Centra voor Basiseducatie vzw
Marcel Broodthaersplein 8/5
1060 Brussel
eb.eitacudesisab-eitaredef|ofni#eb.eitacudesisab-eitaredef|ofni
Doelgroep
De doelgroep is iedereen maar vooral gericht op mensen met ongelijke kansen.
Algemene werking
Deze organisatie gaat rond het gelijke kansen geven aan mensen . Je leert er ingewikkelde theorieën die je in het dagelijkse leven kan gebruiken. Deze organisatie geeft cursussen. Deze educatie helpt je om kennis op te frissen . Dit zijn meestal zaken over de maatschappij. Over elk domein van de maatschappij zijn er verschillende cursussen. Deze organisatie heeft een eigen site.

Louise Desender
https://www.blinkbrugge.be/nl/Home/Index/12/werking
Contactgegevens
De Joert
Weidestraat 81
8310 Brugge (Assebroek)
050 32 60 82
eb.eggurbknilb|ofni#eb.eggurbknilb|ofni
Doelgroep
BLINK! richt zich op tot betrokkenen om zo terug aanknopingspunten tussen hen te vinden.
Algemene werking
BLINK! biedt verschillende trajecten aan. enerzijds het individuele traject, traject in kleine groepen, traject voor klasgroepen, teams en scholen. Er is heel wat keuze. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website.

Brenthe Lapin
https://www.onderwijs.pro
Contactgegevens
Onderwijs.pro BV
Schoutenstraat 19-a
1211 BM Hilversum
orp.sjiwredno|ofni#orp.sjiwredno|ofni
Doelgroep
Docenten en andere mensen die in het onderwijs werken.
algemene werking
Het is onze missie om docenten en managers met projecten, advies en trainingen te ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit en de verdere professionalisering van hun onderwijs.

Maxim Neirinck
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/departement-onderwijs-en-vorming

Contactgegevens
Departement Onderwijs en Vorming
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België

Doelgroep
Dit is een organisatie waar zowel leerlingen, ouders, als al het personeel die iets te maken heeft met het onderwijs terecht kan.

Algemene werking
De missie van deze organisatie is het meebouwen aan kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Dit door het in dialoog gaan van wie leert en wie het leren mogelijk maakt.
Op de site zelf staat dat het departement onderwijs en vorming de minister ondersteund met een breed gamma beleidsondersteunende taken.

Nourhane Temraz
Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas - Dienst Kinder en Jeugdpsychiatrie - Mobiel team WINGG
Contactgegevens
Telefoon
050 36 99 00
Online
http://www.stlucas.be
E-mail
eb.sacults|eirtaihcysprednik.laahtno#eb.sacults|eirtaihcysprednik.laahtno
eb.ggniw|ehcssubnednav.sennaw#eb.ggniw|ehcssubnednav.sennaw
Doelgroep
het aanbod is gericht op kinderen of jongeren tussen 3 en 18 jaar met een psychische stoornis (depressie…) of een ontwikkelingsstoornis (ADHD, autisme…), al dan niet gepaard met minder gunstige omgevingsfactoren (vb. traumatische ervaringen…). Er is een belangrijke graad van disfunctioneren op school, thuis en/of in de vrije tijd.
Algemene werking
Het handelingsplan richt zich naar drie doelstellingen: Ondersteunen van de competenties en het eigen probleemoplossend vermogen van het gezin (of de instelling). Aanbieden van behandelingselementen, ingepast in de thuiscontext (gedragstherapeutisch/ Systeemtheoretisch geïnspireerd) en opvolgen van het medicatiebeleid. Helpen afstemmen van de aanpak en de verwachtingen van de thuiscontext op de reële ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van het kind/de jongere. Op verwijzing van eerste-, tweede- of derdelijnsvoorziening, die al actief is. Via bezoeken aan huis, op school (in het MPI, in de instellingen Bijzondere jeugdzorg) Na intakegesprek in het ziekenhuis.

Febe Verstraete
Gegevens
Naam: Broeiklas vzw
Adres: Jan Jeliestraat 53, 9300 Aalst
Telefoon: 0472 51 00 09
Online: https://www.facebook.com/broeiklas.vzw.5
E-mail: moc.liamg|wzvsalkieorB#moc.liamg|wzvsalkieorB

Doelgroep
Maatschappelijk kwetsbare leerlingen met taal- of leerachterstand van het eerste tot en met zesde leerjaar.

Algemene werking
Vzw Broeiklas biedt naschoolse studiebegeleiding aan voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen die een taal- of leerachterstand hebben of die een groter risico lopen om een achterstand te krijgen door gebrek aan extra naschoolse ondersteuning. Het gaat over leerlingen:
voor wie Nederlands geen thuistaal is,
van wie de ouders niet genoeg financiële middelen hebben om een privé-studiebegeleider in te schakelen, of
van wie één van de ouders niet in het bezit is van een diploma van het secundair onderwijs.
De vrijwilligers helpen de leerlingen bij hun schooltaken: ze helpen bij het maken van huiswerk, herhalen van de leerstof en voorbereiden van toetsen.

Jolien Wyckaert
https://www.kuleuven.be/stemuniversiteit/
Algemene werking
STEM activiteiten tijdens en na de schooluren zowel voor lagere schoolkinderen als jongeren uit het secundair onderwijs. Het leren van technische en wetenschappelijke vaardigheden.
Contactgegevens
Jana Demuyt Oude Markt 13, 3000 Leuven 016/32 00 54
eb.nevueluk|tyumed.anaj#eb.nevueluk|tyumed.anaj
doelgroep
kinderen lager en middelbaar onderwijs (vooral tussen de 12-15 jaar)
in samenwerking met
- https://www.techniekacademie.be/media-colloquium-2015.htm
contact
Rik Hostyn & Sabine Poleyn VIVES - 0496 54 86 34
deze is vooral actief in oost en west Vlaanderen