APA Bronnen

Hier komen al onze bronnen volgens APA vermelding (ongeveer een 30 tal per persoon)

basistekst De Meester, Jolien, Knipprath, Heidi, Buyse, Marie-Paule, Ceuppens, Stijn, De Loof, Haydée, Goovaerts, Leen, … Dehaene, Wim. (2017). Leren ontwerpen van STEM-integrerend leermateriaal. Tijdschrift Voor Lerarenopleiders, 38(4), 27-36.

bronvermelding bis: Op die manier stellen ze voortdurend hun kennis, vaardigheden
en ideeën bij en groeien ze zienderogen in overtuiging van hun eigen doeltreffendheid als leraar (Voogt et al., 2011).

 Stolk, M. J., Bulte, A. M., de Jong, O., & Pilot, A. (2017). A framework for Empowering Teachers for Teaching and Designing Context-Based Chemistry Education. In R. Taconis & P. den
 Brok, (Eds.). Teachers Creating Context-Based Learning Environments in Science (pp. 191-
212). Springer.

 Sanders, M. (2009). STEM, STEM Education, STEMmania. The Technology Teacher, 68(4), 20-
26.

 Merrill, M. D. (2002). First principles of instruction. Educational technology research and
development, 50(3), 43-59.

 Xameerah, M. (Ed.) (2014). The future of Europe is science. Brussels: European Commission.

 Coenders, F., & Terlouw, C. (2015). A Model for In-service Teacher Learning in the Context of an
Innovation. Journal of science teacher education, 26(5), 451-470.

 August 2015, Volume 26, Issue 5, pp 451–470 | Cite as A Model for In-service Teacher Learning in the Context of an Innovation

 Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every
day. International Society for Technology in Education.

 Honey, M., Pearson, G., Schweingruber, H. (Eds.) (2014). STEM integration in K-12 education:
Status, prospects, and an agenda for research. Washington, DC: The National Academies
Press

 Van Driel, J. H., Beijaard, D., & Verloop, N. (2001). Professional development and reform in
science education: The role of teachers' practical knowledge. Journal of Research in
Science teaching, 38(2), 137-158.Vlaamse Overheid (2015). STEM-monitor 2015 –
indicatoren. Brussel: Departement Onderwijs en Vorming

 Satchwell, R. E., & Loepp, F. L. (2002). Designing and implementing an integrated mathematics,
science, and technology curriculum for the middle school. Journal of Industrial Teacher
Education, 39(3)
 Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henriksson, H. & Hemmo, V. (Eds.)
(2007). Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Brussels:
European Commission

 De Meester, P. (2011). De middagpauze, schemerzone tussen school en kinderopvang. School Visie : Tijdschrift Van VVKBaO., In: School visie : tijdschrift van VVKBaO., 3 2010/2011 (2011)5 ; 24-26. Mazur, E. (1997). Peer instruction: A user's manual. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall

 Darling-Hammond, L. (2008). Teacher learning that supports student learning. Teaching for
intelligence, 2(1), 91-100.

 Huizinga, T., Handelzalts, A., Nieveen, N. & Voogt, J. (2015). Fostering teachers' design expertise
in teacher design teams: conducive design and support activities. Curriculum journal, 26(1),
137-163.

 Westbrook, S. L. (1998). Examining the conceptual organization of students in an integrated
algebra and physical science class. School Science and Mathematics, 98(2), 84-92.

 De Meester, P. (2011). De middagpauze, schemerzone tussen school en kinderopvang. School Visie : Tijdschrift Van VVKBaO., In: School visie : tijdschrift van VVKBaO., 3 2010/2011 (2011)5 ; 24-26.

 Knipprath, H. (2013). Langetermijneffecten van zittenblijven en afstromen op opleidingsniveau, participatie in levenslang leren en de beroepscarrière. Pedagogische Studiën : Tijdschrift Voor Onderwijskunde En Opvoedkunde, In: Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde, 90 (2013)5 ; p. 74-88.

 Knipprath, Heidi, Alaerts, Leen, Juchtmans, Goedroen, Van Ongevalle, Jan, & Verschueren, Jan. (2017). Hoe we van onze kinderen wereldburgers kunnen maken. De Gids Op Maatschappelijk Gebied, In: De gids op maatschappelijk gebied, 108 (2017) 5 ; p. 8-15.

 Pinto, S., Chong, Y., García, R., Almeida, A., Perea, M., & Ladera, V. (2016). Gestural praxis in young adults with mild to moderate intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 60(6), 523-536.

 Pinto, & Ng Picoto. (2018). Earnings and capital management in European banks – Combining a multivariate regression with a qualitative comparative analysis. Journal of Business Research, 89, 258-264

 Oenema, O, Oudendag, D.A, Witzke, H.P, Monteny, G.J, Velthof, G.L, Pietrzak, S, … Sutton, M. (2007). Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions: Final summary report : Service contract "Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions" (Alterra-rapport 1663.4). Wageningen: Alterra

 Stolk, M. (2006) De droogte overwonnen in Senegal. Landbouw mogelijk door aangepaste irrigatiesystemen In: H2O : tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer., 39 (2006)12, p.16-17

 Stolk, M.N. ; Alink, R.A. (2005) SCRIPT: preventie van gedragsproblemen in de vroege kindertijd van Zeijl, J. ; In: Kind en adolescent praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie., 26(2005)1, p. 119-130

 Stolk, J. ; Versteegh, M. ; van der Peijl, I. (1997) Een nieuwe chirurgische behandeling met longvolumereductie voor ernstig longemfyseem In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, Jrg. 141 (1997) nr. nr.27, p. p.13 27-1330 (mogelijk andere auteur)

 Smets, Wouter, & De Man, Luc. (2017). Hervormen van binnenuit: Praktijkvoorbeelden van sterk onderwijs. Leuven: Uitgeverij Acco.

 alsberghe, E. (2016). Onderwijsinnovatie : Een bloemlezing van uitdagingen en mogelijkheden: Bruisend, prikkelend, inspirerend, vernieuwend. Brugge: Die Keure

 Dochy, Filip, Berghmans, Inneke, Koenen, Anne-Katrien, & Segers, Mien. (2016). Bouwstenen voor high impact learning: Het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties. Amsterdam: Boom Lemma.

 De Meester, Jolien, De Cock, Mieke, Knipprath, Heidi, & Dehaene, Wim. (2015). Een nieuwe didactiek richting abstract, geïntegreerd STEM-onderwijs. Impuls Voor Onderwijsbegeleiding, In: Impuls voor onderwijsbegeleiding, Jrg. 46 (2015-2016) nr. 1 ; p. 3-11.

 Van de Velde, Didier, Van Boven, Hans, Dehaene, Wim, Knipprath, Heidi, & De Cock, Mieke. (2016). Doorstroomgericht STEM-onderwijs: Hoe beleven en percipiëren leraren in de tweede graad van het secundair onderwijs de opstart. Impuls Voor Onderwijsbegeleiding, In: Impuls voor onderwijsbegeleiding, Jrg 47 (2016-2017) nr. 2 ; p. 87 - 97.

 eys, Raf, & Gybels, Noël. (2016). Veelstemmige STEM-chaos in Vlaams onderwijs & bedreiging voor TSO. Onderwijskrant, In: onderwijskrant, (2016) nr. 177 ; p. 47-50.

 Knipprath, Heidi, De Meester, Jolien, De Cock, Mieke, & Dehaene, Wim. (2014). Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-attitude op secundair niveau. VFO.

 Dejonckheere, Peter, Vervaet, Stephanie, & Van De Keere, Kristof. (2016). STEM-didactiek in het Kleuter- en het Lager Onderwijs: Het PK-model.

 Vaes, S. (2013). Junior College: STEM (Vol. No:KUL212273). Leuven: LIMEL.

 Khine, Myint Swe. (2017). Visual-spatial Ability in STEM Education: Transforming Research into Practice. Cham: Springer International Publishing.

 Casters, D. (2008). ICT in de Wiskunde: Toepassingen voor de eerste graad. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen.

 Keersmaekers, Siebe, & Boonen, Juliette. (2016). Een zoektocht naar vernieuwing: Een BSO-platform: Een ontwerponderzoek naar de integratie van een digitaal platform voor de leerkrachten BSO van de scholengemeenschap Ter Nethe. Vorselaar: Thomas More Kempen.

 Van Eyck, P. (2018). Logistieke leerspellen: 3e graad BSO. Vorselaar: Thomas More Kempen.

 Computerprogramma in ontwikkeling. (2003). De klas is de wereld ..: Verhalend ontwerpen in de praktijk (Praxisbulletin : praktisch maandblad en website voor basis- en speciaal onderwijs). 's-Hertogenbosch: Malmberg.

 Colloquium van het Vlaams verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs 32e Herbeumont-sur-Semois 12.03. .03.2008. (2008). Buso … anno 2016. Brussel: VVKBuO (Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs).

 Schildkamp, Kim, Handelzalts, Adam, Poortman, Cindy, Leusink, Hanadie, Meerdink, Marije, Smit, Maaike, … Hubers, Mireille. (2014). De datateam® methode: Een concrete aanpak voor onderwijsverbetering. Antwerpen: Garant.

 1. Vertommen, Tina, Hinnekint, Koenraad, Waegeman, Jo, & Van Hooste, Ann. (2013). Ontknoop je stem!: Ook in jouw lerarenopleiding. S.l: School of Education.

 Khine, Myint Swe. (2017). Visual-spatial Ability in STEM Education: Transforming Research into Practice. Cham: Springer International Publishing.

 Ceuppens, Stijn, Deprez, Johan, Dehaene, Wim, & De Cock, Mieke. (2016). Optica in geïntegreerd STEM-onderwijs: Ontwikkeling, implementatie en feedback

 Vlaamse overheid, 27 APRIL 2018. Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair <onderwijs> en de centra voor leerlingenbegeleiding (1)

einde Jolien