APA Bronnenlijst

Volgend zijn enkele bronnen die we hebben geraadpleegd om onze opdracht te maken:

Sophie Besard

Fairchild, G., Passamonti, L., Hurford, G., Hagan, C. C., Von dem Hagen, E. A. H., Van Goozen, S. H. M., Goodyer, I. M., & Calder, A. J. (2011). Brain structure abnormalities in early-onset and adolescent-onset conduct disorder.American Journal of Psychiatry, 168, 624-633.

Gao, Y., Raine, A, Venables, P. H., Dawson, M. E., & Mednick, S. A. (2010a). Reduced electrodermal fear conditioning from ages 3 to 8 years is associated with aggressive behaviour at age 8 years.Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 550-558.

Klein, R. G., Abikoff, H., Klass, E., Ganales, D., Seese, L. M., & Pollack, S. (1997). Clinical efficacy of methylphenidate in conduct disorder with and without attention deficit hyperactivity disorder.Archives of General Psychiatry, 54, 1073-1080.

Koppen, D. (2009). Leraren krijgen geen stem in onderwijsvernieuwing. Ledenblad van het COV, 11, 24.

Kochanska, G. (1993). Toward a synthesis of parental socialization and child development in early development of conscience.Child Development, 64, 325-347.

Matthys, W., Vanderschuren, L. J. M. J., Schutter, D. J. L. G., & Lochman, J. E. (2012). Impaired neurocognitive functions affect social learning processes in oppositional defiant disorder and conduct disorder: Implications for interventions.Clinical Child and Family Psychology Review doi:10.1007/s10567-012-0118-7.

Blair, R. J. R. (2004). The roles of orbital frontal cortex in the modulation of antisocial behaviour.Brain and Cognition, 55, 198-208.

Caspi, A., Langley, K., Milne, B., Moffitt, T. E., O’Donovan, M., Owen, M., Polo Tomas, M., Poulton, R., Rutter, M., Taylor, A., Williams, B., & Thapar, A. (2008). A replicated molecular genetic basis for subtyping antisocial behavior in children with attention-deficit/hyperactivity disorder.Archives of General Psychiatry, 65, 203-210.

Van Engeland, H. (1986). De ontdekking van het oppervlak door H. Van Engeland. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht.

Finger, E. C., Marsh, A. A., Blair, K. S., Reid, M. E., Sims, C., Ng, P., Pine, D. S., & Blair, J. R. (2011). Disrupted reinforcement signaling in the orbitofrontal cortex and caudate in youths with conduct disorder or oppositional defiant disorder and a high level of psychopathic traits.American Journal of Psychiatry, 168, 152-162.

Ethan, P. Joe, B. (2006). Aleut: geschiedenis en onderwijs. [DVD]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Finger, E. C., Marsh, A. A., Mitchell, D. G., Reid, M. E., Sims, C., Budhani, S., Kosson, D. S., Chen, G., Towbin, K. E., Leibenluft, E., Pine, D. S., & Blair, J. R. (2008). Abnormal ventromedial prefrontal cortex function in children with psychopathic traits during reversal learning.Archives of General Psychiatry, 65, 586-594.

Gao, Y., Raine, A, Venables, P. H., Dawson, M. E., & Mednick, S. A. (2010b). Association of poor childhood fear conditioning and adult crime.American Journal of Psychiatry, 167, 56-60.

Greenhill, L., Kollins, S., Abikoff, H., McCracken, J., Riddle, M., Swanson, J., McGough, J., Wigal, S., Vitiello, B., Skrobala, A., Posner, K., Ghuman, J., Cunningham, C., Davies, M., Chuang, S., & Cooper, T. (2006). Efficacy and safety of immediate-release methylphenidate treatment for preschoolers withadhd.Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45, 1284-1293.

Vanderschuren, L. (2009). Stoornissen van de impulsregulatie. Pathofysiologie en behadeling. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 153, 240-243

Kochanska, G. (1993). Toward a synthesis of parental socialization and child development in early development of conscience.Child Development, 64, 325-347.

Matthys, W. (2011).Gedragsstoornissen bij kinderen: Diagnostiek en behandeling voor de professional.Amsterdam: Hogrefe.

Janssen, F.J.J.M Van Driel, J.H. (2013). Concept-context onderwijs leren ontwerpen en uitvoeren - een onderwijsvernieuwing praktisch bruikbaar maken voor docenten. Institute of Chils Development and Education, 63-77.

McCart, M. R., Priester, P. E., Davies, W. H., & Azen, R. (2006). Differential effectiveness of behavioral parent-training and cognitive-behavioral therapy for antisocial youth: A meta-analysis.Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 527-543.

Posthumus, J. A., Böcker, K. B. E., Raaijmakers, M. A. J., Van Engeland, H., & Matthys, W. (2009). Heart rate and skin conductance in 4-year old children with aggressive behavior.Biological Psychology, 82, 164-168.

Wubbels, T. Van Tartwijk, J. (2017). Evidence Informed Innovation of Education in the Netherlands: Learning from Reforms.

Amber De Jaeger

Kelchtermans G., (2015), Allemaal gelijk en toch allemaal anders. Reflecties over het schoolteam, schoolorganisatie en professionaliteit in het basis onderwijs, De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren. Een strategische verkenning van de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen, pp. 166-187

De vraag naar de eigenheid van het basisonderwijs, naar de eigen-aar-igheid van basisscholen, is niet eenvoudig te beantwoorden (Kelchtermans, 2015, p. 166).

Kelchtermans G. (oktober 2012) reflecties over de “moderne professionaliteit” van leerkrachten. Geraadpleegd via https://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/notitie-kelchtermans-ku-leuven-20120250_1029.pdf

Kelchtermans G. ( 25 november 2015). Betekenisvolle onderwijsvernieuwing en betrokken professionals. Geraadpleegd via https://nivoz.nl/nl/nro/betekenisvolle-onderwijsvernieuwing-en-betrokken-professionals

Kelchtermans G. (8 april 2013). Geert Kelchtermans over de professionaliteit van de leraar. Redactie Beroepsleer. Geraadpleegd via https://beroepseer.nl/blogs/onderwijs/geert-kelchtermans-over-de-professionaliteit-van-de-leraar/

Ballet K. en Kelchtermans G. (2004). De ervaring van geïntensifieerde werkcondities: Het verhaal van een vernieuwingsgezinde school. Geraadpleegd op datum (24/11/18), file:///C:/Users/amber/Downloads/PSballetkelchtermans_2004_06.pdf

März V. (12 september 2017). 6 tips: zo blijven onderwijsvernieuwingen wel plakken. Klasse. Geraadpleegd via URL homepagina krant https://www.klasse.be/98826/zo-blijven-onderwijsvernieuwingen-wel-plakken/

März V. (februari 2018). Van acties naar interacties. Geraadpleegd via https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2018/03/rol-professionele-netwerken-bij-duurzaam-vernieuwen.pdf

Halsberghe, E.(2016). Onderwijsinnovatie: een bloemlezing van uitdagingen en mogelijkheden: bruisend, prikkelend, inspirerend, vernieuwend. Die Keure Brugge

Halsberghe,E ; Platteau, K.,Van Hulle, I., Van Biervliet, P.,Vervenne, F., Viaene, N.,Steelant, I., Vercruysse,M.,Coucke, T.(2000). Toolbox interne sturing: onderwijsinnovatie. KATHO Kortrijk

Verbiest, E.(2014). Leren innoveren: een inleiding in de onderwijsinnovatie. Garant Antwerpen

Grotendorst, A. (2004). Kennis maken met… lector Marco Snoek. Onderwijs en gezondheidszorg. Vol 28(6).p 71-73

Mans, L.; Verdonk, P.; Lagro-Janssen, A. (2006). De rol van het digital kenniscentrum seksespecifiek medisch onderwijs bij de integratie van sekse in het medisch onderwijs. Tijdschrift voor medisch onderwijs. Vol. 25(2).p 66-74

De Coster, T.; Simon,F.; Depaepe, M. (1 augustus 2009). “Alternative” education in Flanders, 1960-2000: transformation of knowledge in a neo-liberal context. Peadagogica Historica. Vol 45 (4-5).p 645-671

Terryn, K. (2016). Neuro in en voor het onderwijs: hoe kan een growth mindset gestimuleerd worden in een tweede graad BSO?.(eindwerk). Campus KU Leuven

Bergen, W.(1978). Teachers’ centres: een brits model voor onderwijsinnovatie(eindwerk).SI:s.n.

Basten,C; Florence, M.R.(2000). Metaforen en verhalen over organisatiewetenschap en onderwijsinnovatie: een leergeschiedenis(eindwerk). KU Leuven

Raes,A.; Schellens, T. (2011). Wegwijs op het world wide web: ondersteunen van informatievaardigheden van jongeren. (ander) Wolters Plantyn

Verhoeven, J. (1987). Schoolleiding en Onderwijsvernieuwing. (conferentieverslag). Regionale Mededelingen Oost-Vlaanderen

März, V.; Vanhoof, S.; Onghena, P.(2008).Staistiekonderwijs in evolutie: hoe beleven wiskundeleerkrachten de hervormingen in het Vlaamse statistiekonderwijs? (ander) onderzoek over actuele trends in het hoger onderwijs

Tatnall, A.; Okamoto, T; Visscher, A. (2006).Knowlegde management for educational innovation. Springer Hamamatsu Japan

Lewin, K.M.; Stuart, J.S. Educational innovation in developing coutries. Case-studies of changemakers

Issing, L.J.; Schaumburg, H. Educational technology as a key to educational innovation. State of the art report from Germany

Liverani, C.(15/06/2018) Ons IQ daalt al jaren aan een stuk. Metro Time. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/

Meers, K. (21/09/2018) Limburgs bouwteam doet school anders denken. Made in Limburg. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/

Byl, R. (04/09/2018) Het leven is geen klaslokaal: vijf CEO’s over hun schoolcarrière. Knack VIP. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/

Bergen, T.; Van Veen, K. (2004). Het leren van leraren in een context van onderwijsvernieuwingen: waarom is het zo moeilijk?. https://repository.ubn.ru.nl//bitstream/handle/2066/114939/114939.pdf

Haanstra, F.A.(1997). Onderwijsvernieuwing in de kunstvakken: een probleemanalyse van de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:dare.uva.nl:publications%2F623d4de6-e7a6-47a7-bd24-f884a3c97d37

Verbiest, E.; Vandenberghe, R (2002).Professionele leergemeenschappen- een nieuwe kijk op permanente onderwijsverniewing en ontwikkeling van leraren.
https://www.researchgate.net/profile/Eric_Verbiest/publication/254775761

VRT.Canvas (prod.); Van Doninck, T. (reg.). (2013). Schoolvoorbeelden. De hervorming van het secundair onderwijs.(video).VRT CANVAS

VLOR.Technisch onderwijs: een bewuste keuze. (video). Vlaamse overheidsraar VLOR

Statistiek Vlaanderen geraadpleegd op 15/12/18, aandeel leerlingen in het lager onderwijs dat vreemde talen leert naar aantal vreemde talen in %; https://www.statistiekvlaanderen.be/statistiek-onderwijs-en-vorming

S. de Rooij, Meer vrouwen studeren, mannen minder hoog opgeleid; 29/04/2015, Univers online, https://universonline.nl/2015/04/29/meer-vrouwen-studeren-mannen-minder-hoog-opgeleid

Kelly Dejaegere
Griffin, P., Care, E., & Barry, M. (2012). The Changing Role of Education and Schools. Dans P. Griffin, E. Care, & M. Barry, Assessment and Teaching of 21st Century Skills (pp. 1-15). Dodrecht: Springer.

Griffin, P., Murray, L., Care, E., Thomas, A., & Perri, P. (2010). Developmental assessment : Lifting literacy through professional learning teams. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 17(4), 383–397.

Pressley, M. (2002). Comprehension strategies instruction: A turn-of-the-century status report. In C. C. Block & M. Pressley (Eds.), Comprehension instruction: Research-based best practices (pp. 11–27). New York: Guilford.

Vygotsky, L. (1978). Mind and society: The development of higher psychological processes. Cambridge: Harvard University Press.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80, 139–148.

Autor, D., Levy, F., & Murnane, R. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279–1333.

Becker, G. (1993). Nobel lecture: The economic way of looking at behavior. The Journal of Political Economy, 101(3), 385–409.

Beller, M. (2011). Technologies in large-scale assessments: New directions, challenges, and opportunities. International Large Scale Assessment Conference, ETS, Princeton.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80, 139–148.

Autor, D., Levy, F., & Murnane, R. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279–1333.

Griffin, P., Murray, L., Care, E., Thomas, A., & Perri, P. (2010). Developmental assessment: Lifting literacy through professional learning teams. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 17(4), 383–397.

Pressley, M. (2002). Comprehension strategies instruction: A turn-of-the-century status report. In C. C. Block & M. Pressley (Eds.), Comprehension instruction: Research-based best practices (pp. 11–27). New York: Guilford.

Snow, C. E., Burns, M. S., & Griffin, P. (Eds.). (1998). Preventing reading difficulties in young children. Washington, DC: National Academy Press.

Taylor, B. M., Pearson, P. D., Peterson, D. S., & Rodriguez, M. C. (2005). The CIERA school change fFramework: An evidenced-based approach to professional development and school reading improvement. Reading Research Quarterly, 40(1), 40–69

Thurstone, L. L. (1959). The measurement of values. Chicago: The University of Chicago Press.

Vygotsky, L. (1978). Mind and society: The development of higher psychological processes. Cambridge: Harvard University Press.

Halsberghe, E. (2016) Onderwijsinnovatie: een bloemlezing van uitdagingen en mogelijkheden: Bruisend, prikkelend, inspirerend, vernieuwend. Brugge.

Halsberghe et al. (2000) Toolbox interne sturing: onderwijsinnovatie. Kortrijk: Katho.

De Baets, T. Nijs, L. (2013) Muziekpedagogiek in beweging: onderzoek als motor voor onderwijsinnovatie. Heverlee : Euprint

eys, Raf, & Gybels, Noël. (2016). Veelstemmige STEM-chaos in Vlaams onderwijs & bedreiging voor TSO. Onderwijskrant, In: onderwijskrant, (2016) nr. 177 ; p. 47-50.

Hoogendoorn, Martina ; van Der A, Daphne ; Bemelmans, Wanda. (2015). Meer doen met gezondheid op school: Opbrengsten en bereik van het ondersteuningsaanbod voor primair onderwijs. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 8/2015, Vol.93(8), pp.290-294

Grotendorst, A. (2004). Kennis maken met… lector Marco Snoek. Onderwijs en gezondheidszorg. Vol 28(6). p 71-73

Terryn, K. (2016) Neuro in en voor het onderwijs: Hoe kan een growth mindset gestimuleerd worden in een tweede graad BSO? [eindwerk]. Leuven: UC Leuven

Van Geyt, S. (2017) Samen tegen voedselverlies: Op welke manier kan een school aan de slag gaan rond voedselbewustzijn? [eindwerk]. Torhout: Katholieke hogeschool Vives Torhout

Rutten, S. (2016) Neuro in en voor het onderwijs: Hoe kan een growth mindset gestimuleerd worden in een tweede graad BSO? [eindwerk]. Leuven: UC Leuven.

Basten F.; Wildemeersch D.; Simons R. (2000) Metaforen en verhalen over organisaties en onderwijsinnovatie.

Raes, A.; Schellens, T. Evaluatie in evolutie: peer assesment als evaluatie-en leermiddel. Gent

Sias, Christina M. ; Nadelson, Louis S. ; Juth, Stephanie M. ; Seifert, Anne L. (2017) The best laid plans: Educational innovation in elementary teacher generated integrated STEM lesson plans. Vol.110(3), [Peer reviewed tijdschrift] p.227-238

Westerna, W. (2004) On strategies of educational innovation: Between substitution and transformation. Vol.47(4), pp.501-517 [Peer reviewed tijdschrift]

Ward Delaey

Mooij, T. (2012). Onderwijsvoorzieningen voor cognitief hoogbegaafde leerlingen. Van ad-hoc inzet naar continue systeemondersteuning. Nijmegen: Radboud Universiteit, Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen.

Gerven, E. W. J. M. van. (2002). Onderpresteren van hoogbegaafde leerlingen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 266-277

Kohnstamm, P. (1963). Persoonlijkheid in wording. Haarlem: Tjeenk Willink.

ods, R. F. (1997). An action research study of the effectiveness ofproblem-based learning inpromoting the acquisition and retention of knowledge. Journal for the Education of the Gifted, 20,423-437.

Ely, D. P. (1999). Conditions that facilitate the implementation of educational technology innovations.Educational Technology, 39(6), 23-27

Doombos, K., & Stevens, L. M. (Eds.). (1987). De groei van het speciaal onderwijs. Analyse vanhistoric en onderzoek. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij

Algemene Rekenkamer. (2005). Weer samen naar school. Zorgleerlingen in het basisonderwijs. DenHaag: Sdu.

Guldemond, H. (1994). Van de kikker en de vijver. Groepseffecten op individuele leerprestaties.Leuven/Apeldoom: Garant

Mooij, T. (Ed.). (1991b). Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Muiderberg: Coutinho.

Mooij,T. (1991a). Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen. Richtlijnen voor passend onderwijs. Muiderberg: Coutinho.

Oudenhoven, J. P. L. M. van. (1983). Onderwijsongelijkheid en evaluatieve feedback. Apeldoom: Van Walraven

Overtoom, R. (1991). Informatieverwerking door hoogbegaafde leerlingen bij het oplossen van wiskunde problemen. De Lier: Academisch Boeken Centrum

Parkhurst, H. (1922). Education on the Dalton Plan. New York: Dutto

Mooij, Ton. (2013) Regulier onderwijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen : van te late ad-hocreactie naar systematische optimalisering. Tijdschrift voor orthopedagogiek., 52 (2013) 10 ; p. 497 – 520

Mooij, Ton. (2012) Oog voor excellentie: optimale ontwikkelingskansen voor excellente leerlingen. Maandblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding., 97 2012/2013 (2012)3 ; 6-9

Mooij, Ton. (2012) Kwaliteitsbeoordeling van scholen primair onderwijs: het correctiemodel van de inspectie vergeleken met alternatieve modellen. tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde, 89 (2012)5 ; p. 272-.287

Reis, Sally M. (2010), Is there still a need for gifted education? An examination of current research, Learning and Individual Differences, 2010, Vol.20(4), pp.308-317

Reis, Sally M. (2005), Services and Programs for Academically Talented Students With Learning Disabilities, Theory Into Practice, 01 May 2005, Vol.44(2), p.148-159

Vantassel-Baska, Joyce (2005), Gifted Programs and Services: What Are the Nonnegotiables? Theory Into Practice, 01 May 2005, Vol.44(2), p.90-97

Vantassel-Baska, Joyce (2004), Quo Vadis? Laboring in the classical vineyards: an optimal challenge for gifted secondary students; Journal of Secondary Gifted Education, Wntr, 2004, Vol.15(2), p.56(5)

Anna M.T Bosman (2017). Tijdschrift voor orthopedagogiek. Dordrecht : Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo.

Truijens, Aleid. (2008). Wij eisen les! waarom kinderen steeds minder leren. Amsterdam : Meulenhoff.

Korthagen, Fred. ; Lagerwerf, Bram. (2008). Leren van binnenuit: onderwijsontwikkeling in een nieuwe tijd. Soest : Nelissen,

Smets, Wouter. ; De Man, Luc. (2017). Hervormen van binnenuit: praktijkvoorbeelden van sterk onderwijs. Leuven : Uitgeverij Acco

Albers, Lise. (2013). Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in het primair onderwijs: wat levert het op? Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 6/2013, Vol.91(6), pp.304-308

Hoogendoorn, Martina ; van Der A, Daphne ; Bemelmans, Wanda. (2015). Meer doen met gezondheid op school: Opbrengsten en bereik van het ondersteuningsaanbod voor primair onderwijs. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 8/2015, Vol.93(8), pp.290-294

Haanstra, Folkert. ; Damen, Marie-Louise (2014). Beoordeling van beeldende producten in het primair onderwijs. In: Pedagogische Studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde, Jrg. 91 (2014) nr. 4 ; p. 250-269

Janssens, Caroline. (2007). De Brede School: een meerwaarde voor het onderwijs! [Theses] Vorselaar : Katholieke Hogeschool Kempen

Janssens, An. (2003). Leren met laptops, het onderwijs van de toekomst? [Theses] Heverlee : Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Lerarenopleiding

Tiesters, Leen. (2004). Ontwikkelingseducatie en het belang van beeldvorming. [Theses] Heverlee : Katholieke Hogeschool Leuven

Goeman, Katie. (2012). Evaluatie en bijsturing van onderwijsinnovatie: een paar handvaten voor praktijkgericht onderzoek. Location: Oostende

Gheysen, Ariane Verhoeven, Jef Van Assche, Erik Van den Broeck, Herman (1998). Leerkrachtengroepen en een projectmatige aanpak van onderwijsinnovatie. Pedagogisch Tijdschrift; 1998; Vol. 23; iss. 1; pp. 3 – 23

Vandenberghe, Roland (1999). Succesvol leiding geven aan onderwijsinnovaties. Investeren in mensen. Samsom; Alphen aan den Rijn

Chee-Kit Looi, Laik Woon The (2015) Education Innovation Series. Springer, Singapore

Walsh, J (1991). One school, many cultures, by centre for educational research and innovation and organization for economic co-operation and development. Paris, Author. Educational Technology Research and Development, March 1991, Volume 39, Issue 1, pp 112–113

Ronaldo Mota, David Scott (red.) (2014). Chapter 4: The Third Educational Revolution. Elsevier. pages 41-54

Hans Schmidt. (Zo. 16 Sep. 2018) 'Het hokjesdenken zit er in het secundair onderwijs ingebakken. Knack.be, 0

GERRIT-JAN KLEINJAN. (Vr. 29 Jun. 2018) Hier praat de hbo-student wel met de mbo'er. Trouw, 34

Frank Eeckhout (Za. 29 Sep. 2018) School heeft baat bij schaalvergroting. Het Laatste Nieuws, 0

Ton Mooij. (red.) (2007) Design of educational and ICT conditions to integrate differences in learning: Contextual learning theory and a first transformation step in early education.

Ton Mooij. (red.) (2010) National campaign effects on secondary pupils' bullying and violence. The British Psychological Society, 489-511

Antonius Jacobus Mooij, Ton Mooij. (1979). Probleemanalyse van het voortijdig schoolverlaten in het lbo, mavo, havo en vwo. Instituut voor toegepaste sociologie

Wolters Plantyn (2005). Schoolleiding en -begeleiding 2. ICT en onderwijsvernieuwing. S.l. : Wolters Plantyn.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform in het secundair <onderwijs>. (13/07/18). Belgisch staatsblad

Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het <onderwijs> in de Koninklijke Militaire School (1). (28/09/17). Belgisch staatsblad

Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger <onderwijs> in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997 (1) (2). (10/07/08). Belgisch staatsblad

Decreet betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair <onderwijs>. (11/10/18). Belgisch staatsblad

Decreet houdende diverse bepalingen inzake het gespecialiseerd <onderwijs>. (11/07/18). Belgisch staatsblad

Louise Desender
Appelhof, P. (1979). Begeleide onderwijsvernieuwing: evolutie van een curriculum-innovatie gericht op differentiatie van het aanvankelijk leesonderwijs. Tilburg: Zwijsen.

Beckmann, Wallenburg, I., & HCS. (1198). Vascular cell adhesion molecule in pregnancy -
Reply. American Journal Of Obstetrics And Gynecology, 279-279.

Callebaut, G. (2014). Mobiel met een digibord . Klasse voor leerkrachten , 41-41.

Casalin, S., Luyten, P., Vliegen, N., & Meurs, P. (2012). The structure and stability of temperament from infancy to toddlerhood: A one-year prospective. Infant Behavior & Development , 94-108.

Chuanqi, H. (2012, January 20). Sector-Specific Modernization. Opgehaald van SpringerLink: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-25459-8_7

Crevits, H. (z.j.). de onderwijshervorming . Opgehaald van hildecrevits: http://www.hildecrevits.be/nl/tags/de-onderwijshervorming

Daeter, B. (2014). Onderwijs aan hoogbegaafden: Spil voor onderwijsvernieuwing . Soest: Uitgeverij Boekscout .

de Bont, A., Wallenburg, I., Heineman, M., van Luijk, S., van Diemen-Steenvoorde, J., Scheele, F., & Meurs, P. (2008). Onderwijsvernieuwing als beleidsinstrument. Over de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Tijdschrift voor medisch onderwijs, 316-322.

De Redactie. (2018, Juli 13). Stoomt het Vlaams onderwijs onze jongeren wel klaar voor de toekomst? Opgehaald van gopress academic: https://academic.gopress.be/nl/search-article

De wereld van morgen. (2017, maart 3). De modernisering van het secundair onderwijs: wie betaalt de tol? Opgeroepen op december 9, 2018, van dewereldvanmorgen: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/03/de-modernisering-van-het-secundair-onderwijs-wie-betaalt-de-tol

Diemen-Steenvoorde, J. (2003). Affilatieziekenhuizen: gelijkwaardige partner in het opleidingscontinuüm? Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 169-173.

Donche , V., & van Petegem, P. (2004). Leerstijlonderzoek in het kader van onderwijsinnovatie: slagen en mislukken bij eerstejaars . Delta: tijdschrift voor hoger onderwijs , 17-24.

Dudevszky, S. (Regisseur). (2004). Parade der onderwijskansen [Film].

Gheysen, A., Verhoeven, J., & Van Assche , E. (1998). Leerkrachtengroepen en een projectmatige aanpak van onderwijsinnovatie . Pedagogisch tijdschrift, 3-23.

Hermans, R., & Lockens, L. (1987). Een Freinetschool in beeld: documentaire over onderwijsvernieuwing . Leuven: Infodok.

Het Laatste Nieuws. (2018, September 29). School heeft baat bij schaalvergroting. Opgehaald van gopress academic: https://academic.gopress.be/nl/search-article

Knack. (2018, September 16). Het hojesdenken zit er in het secundair onderwijs ingebakken. Opgehaald van gopress academic : https://academic.gopress.be/nl/search-article

Kok, S., Levy, C., & Rietveld, T. (Regisseurs). (2005). Het nieuwe leren. Implementeren. [Film].

Kukarenko, N., & Zashikhina, I. (2017, June 9). Internationalization the Russian Way: Modernization of the Higher Education System in Russia. Opgehaald van SpringerLink: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-56832-4_2

Meurs, P. (2013). De vernieuwing van de Zaanse Schans. Groen: vakblad voor ruimte in stad en landschap , 41-46.

Meurs, P. (2017). De professional maakt het verschil. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen , 47-49.

Mulder, H., & Ten Cate, O. (2006). Curriculuminnovatie als project . Groningen: Wolters-Noordhoff.

NAFT. (z.j.). Werking. Opgehaald van Blinkbrugge: https://cdn.digisecure.be/time-outblink/201776161117478-folder-naft.pdf

Onderwijs Vlaanderen. (z.j.). modernisering van het secundair onderwijs. Opgehaald van onderwijs Vlaanderen: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/modernisering-secundair
Petticrew, E., & Beckford, J. (Regisseurs). (2006). Aleut: geschiedenis en onderwijs [Film].

Prem, K. (1971, June). Modernization of education in South Asia: The search for quality . Opgehaald van SpringerLink: https://link.springer.com/article/10.1007/BF01421109

Scheele, F. (2011). Strafleden die dienst hebben kunnen de aios van (eigen) huis uit prima superviseren. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 1-3.

Scheele, F., & Kenemans, P. (1999). Oestrogenen en de oudere vrouw;verhoogd risico op kanker? Nederlands tijdschrift voor obstetrie & gynaecologie, 60-62.

Terheggen-Lago, S., Schipper, J., & Van Diemen-Steenvoorde, J. (2003). Respiratoire distress bij de à terme neonaat . Tijdschrift voor kindergeneeskunde, 241-246.

Tsiachristas, A., Wallenburg, I., Bond, C., Elliot, R., Busse, R., van Exel, J., … de Bont, A. (2015). Costs and effects of new professional roles: Evidence from a literature review. Health Policy , 1176-1187.

Tytgat, M. (1987). Analyse van weerstanden bij onderwijsvernieuwing . Leuven: z.n.

Valster , J. (2004). Uitkomst Nationaal Onderijsdebat: de Fransenatie wil onderwijsinnovatie . Tijdschrift voor lerarenopleiders , 40-43.

Van Damme, J. (2014). Over waardevolle onderwijsvernieuwingen en een zwak onderwijsbeleid. IVO: Informatie Vernieuwing Onderwijs , 29-34.

van der Flier, M., van Koppenhagen, C., Disch, F., Mauser , H., Bistervels, J., & van Diemen-Steenvoorde, J. (19999). Bilateral sequential facial palsy during chickenpox. European Journal of Pediatrics, 807-808.

Van Tulder , M. (1992). Nascholing en onderwijsvernieuwing Margeretha Anna Theresia Maria van Tulder. Katholieke Universiteit Nijmegen: z.n.

Verhoeven , J. (1984). Weerstanden tegen Onderwijsvernieuwing in België . Nova et Vetera: Tweemaandelijks Tijdschrift voor Algemeen Onderwijs en opvoeding , 41-68.

Vlaams Parlement. (z.j.). hervorming van het secundair onderwijs. Opgehaald van vlaamsparlement: https://www.vlaamsparlement.be/dossiers/hervorming-van-het-secundair-onderwijs

Von Scheele, F., & Ohlsson, K. (2000). Poor perception of time in service settings affects commercial outcome. International Journal of Psychology , 375-375.

Wallenburg, I., Bont, A., Heineman, M., Scheele , F., & Meurs , P. (2013). Learning to doctor: tinkering with visibility in residency training. Sociology Of Health & Illness, 544-559.

Brenthe Lapin
Eva KW. (2005).What every teacher needs to know about clinical reasoning. Med Educ volume 39, pp98–106.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Harasym PH, Tsai TC, Hemmati P. (2008).Current trends in developing medical students’ critical thinking abilities. Kaohsiung J Med Sci . volume 24, pp341–55.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Bissessur SW, Geijteman EC, Al-Dulaimy M, Teunissen PW, Richir MC, Arnold AE et al. (2009). Therapeutic reasoning: from hiatus to hypothetical model. J Eval Clin Pract volume 15. pp985–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Elstein AS. (2009). Thinking about diagnostic thinking: a 30-year perspective. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 14 Suppl 1:7–18.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Norman G. (2009) Dual processing and diagnostic errors. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 14 Suppl 1:37–49.CrossRefPubMedGoogle Scholar
.
Mamede S, Schmidt HG, Rikers R. (2007). Diagnostic errors and reflective practice in medicine. J Eval Clin Pract. 13:138–145.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Van Loon LM. (2006). Het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. Amersfoort: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). [The professional profile of the physiotherapist].Google Scholar

Bordage G, Grant J, Marsden P. (1990). Quantitative assessment of diagnostic ability. Med Educ. 24:413–425.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Harasym PH, Tsai TC, Hemmati P. (2008). Current trends in developing medical students’ critical thinking abilities. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 24:341–355.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Van Loon L. (2006). Het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. Amersfoort: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). [The professional profile of the physiotherapist].Google Scholar

Graber ML, Franklin N, Gordon R.(2005). Diagnostic error in internal medicine. Arch Intern Med. 165, pp1493–1499.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Gerards-Last D, van den Broek-van den Boorn M, Nelissen-de Vos Y. (2007). Het competentiegericht curriculum met als leidraad: 4C/ID. Onderzoek van Onderwijs 36. [The competencybased curriculum, based on 4C/ID].Google Scholar

Janssen-Noordman AMB, van Merriënboer JJG, van der Vleuten CPM, Scherpbier A. (2003). Innovatief onderwijs ontwerpen; via leertaken naar complexe vaardigheden. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, volume 22(4), pp187–195.[[Innovative educational design: from learning tasks to complex skills. Netherlands Journal of Medical Education 2003;22(4):187–195].Google Scholar

Hoogveld B, Janssen-Noordman AMB, van Merriënboer J.(2011). Innovatief onderwijs in de praktijk. Toepassingen van het 4C/ID-model. Groningen: Noordhoff. [Innovative education in practice. Applications of the 4C/ID model].Google Scholar

Janssen-Noordman AMB, van Merriënboer JJG. (2002). Innovatief onderwijs ontwerpen: via leertaken naar complexe vaardigheden: Wolters- Noordhoff. [Innovative educational design: from learning tasks to complex skills].Google Scholar

Van Merriënboer JJG, Kirschner PA. (2007). Ten steps to complex learning: A systematic approach to four-component instructional design: Lawrence Erlbaum .Google Scholar

Van Merriënboer JJG. (1997). Training complex cognitive skills: A four-component instructional design model for technical training: Educational Technology Pubns.Google Scholar

Norman GR, Eva KW. (2010). Diagnostic error and clinical reasoning. Med Educ. 44, pp94–100.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Edwards I, Jones M, Carr J, Braunack-Mayer A, Jensen GM. (2004). Clinical reasoning strategies in physical therapy. Physical Therapy. 83, pp312.PubMedGoogle Scholar

Ramaekers S, Kremer W, Pilot A, Beukelen P, Keulen H. (2010). Assessment of competence in clinical reasoning and decision-making under uncertainty: the script concordance test method. Assessment & Evaluation in Higher Education. Volume 35, pp661–673.CrossRefGoogle Scholar

Pool A. (2007). Verder leren denken dan de directe handeling. Onderwijs en Gezondheidszorg. 31, pp215–219. [Learning how to think beyond immediate action. Education and Health Care 2007; 31:215–219].Google Scholar

Gloudemans H, Schalk R, Reynaert W. (2010). Kritisch denken als onderscheid. Onderwijs en Gezondheidszorg. 1, pp3–7. [Critical thinking makes the difference. Education and Health Care 2010;1:3–7].Google Scholar

Beullens J, van Damme B, Struyf E.(2007) Ontwikkelen probleemoplossingsgerichte klinische colleges het diagnostisch denken en blijkt dit uit het extended-matching examen? Tijdschrift voor Medisch Onderwijs. [Diagnostic ability in relation to clinical seminars and extended-matching questions examination. Netherlands Journal of Medical Education . volume 26(3), pp118–127].Google Scholar

Neijnens VGL, Oving IG.(2010). Klinisch Redeneren – Het proces tijdens het fysiotherapeutisch methodisch handelen in kaart gebracht [Bachelor]. Heerlen: Hogeschool Zuyd. [Mapping the processes during systematic activities in physiotherapy].Google Scholar

Schmidt HG, Moust JHC. (1998). Probleemgestuurd onderwijs: praktijk en theorie. Groningen: Wolters- Noordhoff. [Problem-based learning: practice and theory].Google Scholar

Cronbach LJ. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, pp297–334.CrossRefGoogle Scholar
Fournier JP, Demeester A, Charlin B. (2008). Script concordance tests: guidelines for construction. BMC Medical Informatics and Decision Making volume8, pp18.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Sibert L, Charlin B, Corcos J, Gagnon R, Grise P, Vleuten C. (2002). Stability of clinical reasoning assessment results with the Script Concordance test across two different linguistic, cultural and learning environments. Med Teach . volume 24, pp522–527.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Charlin B, Roy L, Brailovsky C, Goulet F, van der Vleuten C. (2000). The Script Concordance test: a tool to assess the reflective clinician. Teach Learn Med. Volume 12, pp189–195.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Charlin B, van der Vleuten C. (2004). Standardized assessment of reasoning in contexts of uncertainty. Evaluation & the Health Professions 2004;27:304.CrossRefGoogle Scholar

Pool A. (2007). Het gebruik van casuïstiek binnen onderwijs en gezondheidszorg. Onderwijs en Gezondheidszorg. Volume 31, pp177–181. [Case-based learning in education and health care].Google Scholar

Croskerry P. (2003). The importance of cognitive errors in diagnosis and strategies to minimize them. Acad Med. Volume 78, pp775.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Maxim Neirinck

Eric Verbiest (2014) : “leren innoveren, een inleiding in de onderwijsinnovatie”

Fullan M Miles, M. Taylor, G. (1980): Organizational development in schools: the state of the art. Review of Educational Research (50), 121-183

Van den Berg. R. en Verheyden, L. (1989): onderwijsvernieuwing op een keerpunt.

Vandenberghe, R. en Van der Vegt, R. (1992): Scholen in de vernieuwingsarena

Marx, E. (1975): de organisatie van scholengemeenschappen in onderwijskundige optiek

Dalin, P. (1986): Organisatieontwikkeling in school en onderwijs, Alphen aan de Rijn: samsom

Fullan M Miles, M. Taylor, G. (1980): Organizational development in schools: the state of the art. Review of Educational Research (50), 121-183

Marx, E. (1975): de organisatie van scholengemeenschappen in onderwijskundige optiek

staessens, K. (1991): De professionele cultuur van basisscholen. elke school heeft haar eigen verhaal. Leuven: Universitaire Pers Leuven

Van den Berg. R. en Verheyden, L. (1989): onderwijsvernieuwing op een keerpunt.

vandenberghe, R. en Van der Vegt, R. (1992): Scholen in de vernieuwingsarena

Dalin, P. & Rust, V. (1983): Can schools learn? Oxford: NFER-Nelson

Geijsel, F. & Krüger, M. (2005): Leren van onderzoek: de benutting van datafeedback ten behoeve van schoolontwikkeling. pedagogische studiën, (82) 327-342

Handy, Ch. & Aitken, R. (1986): understanding and organizational behavior. boston, MA: Allyn & Bacon, 5de ed.

Hopkins, D. (2001): School improvement for real. Londen: Routledge Falmer.

Mathieu, P., Dietvorst, C. & Peene, P. (1999) (red,): organisatiecultuur van extraverte scholen. naar verantwoordelijk onderwijs. Alphen aan de Rijn: samsom

Ponte, P. (2002): Actieonderzoek door docenten: uitvoering en begeleiding in theorie en praktijk. Leuven/Apeldoorn: Garant.

Thijs, A. & Van den Akker, J. (2009): Leerplan in ontwikkeling. Enschede: SLO.

Weick, K. (1976): educational Organizations as Loosely Coupled Systems. Administrative Science Quarterly

Mahieu, P. (2018). Conceptuele benadering van participatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs 1-6

Wendell L. French (1986). Human Resources Management gepubliceerd op 1 juli 2006 door uitgeverij Houghton Mifflin

Nicaise N. , Spruyt B., Van Houtte M. , Kavadias D., (2014) Het onderwijs debat

De Craemer, Jan. (Editor in chief) ; Driesen, Jan (Editor in chief) ; Gombeir, Dirk. (Editor in chief) (2011): Schoolleiding en -begeleiding 2. ICT en onderwijsvernieuwing

Van den Brandt, Loes (2007): Onderwijsvernieuwing in de praktijk: tien VO-scholen laten zien hoe zij bètatechnisch onderwijs veranderen en wat zij daarbij tegenkomen

Daeter, Ben.(2014) : Onderwijs aan hoogbegaafden: Spil voor onderwijsvernieuwing

Brussel : Vlaamse overheid (2001 -…) : Onderwijsspiegel ..: jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie : vanaf 2012 Onderwijsspiegel - Schooljaar …-… : verslag over de toestand van het onderwijs

Standaard : Antwerpen (2001-….) : Kleuterspectrum plus: alternatieve schoolsystemen, een impuls voor onderwijsvernieuwing

Heerlen : Open Universiteit Nederland. (1999-…) : OnderwijsInnovatie

Van Tulder, Margaretha A. T. M. (1992) : Nascholing en onderwijsvernieuwing
Nijmegen : Katholieke Universiteit Nijmegen

Tytgat, Martine (1987) : Analyse van weerstanden bij onderwijsvernieuwing
Leuven

Wardekker, Willem Lenard (1986) : Wetenschapstradities en onderwijsvernieuwing : naar een cultuurhistorische visie
Amsterdam : VU uitg.,

Nourhane Temraz
Bergman, R.L., Keller, M.L., Piacentini, J., Bergman, A.J. (2008). The development and psychometric properties of the Selective Mutism Questionnaire. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37(2), 456–464.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
Black, B., & Uhde, T.W. (1995). Psychiatric characteristics of children with selective mutism: A pilot study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 34, 847–856.
CrossRefGoogle Scholar
Bufferd, S.J., Dougherty, L.R., Carlson, G.A., Rose, S., Klein, D.N. (2012). Psychiatric disorders in preschoolers: continuity from ages 3 to 6. American Journal of Psychiatry, 169, 1157–1164.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
Bul, K.C.M. (2013). Review: E-health in de kinder- en jeugdpsychiatrie: stand van zaken. In J. Ruwaard, H. Linse, & H. Hagenbeuk, E-health in de Jeugd-ggz. Baat het of Schaadt het? Amsterdam: Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. https://itunes.apple.com/nl/book/e-health-in-de-jeugd-ggz/id621447446?l = nl & ls = 1
Google Scholar
Carlson, J.S., Mitchell, A.D., & Segool, N. (2008). The current state of empirical support for the pharmacological treatment of selective mutism. School Psychology Quarterly, 23(3), 354–372.
CrossRefGoogle Scholar
Cohan, S.L., Price, J.M., & Stein, M.B. (2006). Suffering in silence: Why a developmental psychopathology perspective on selective mutism is needed. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 27, 341–355.
CrossRefGoogle Scholar
Jonge, M.V. de (2009). ‘Spreekt voor zich’. www.spreektvoorzich.nl.
Fleming, T., Dixon, R., Frampton, C., Merry, S. (2011). A pragmatic randomized controlled trial of computerized CBT (SPARX) for symptoms of depression among adolescents excluded from mainstream education. Behavioural Cognitive Psychotherapy, 40, 529–541.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
Goedhart, A., Treffers, F., & Widenfelt, B. (2003). Vragen naar psychische problemen bij kinderen en adolescenten: de Strengths and Difficulties Questionnaire. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 58, 1018–1035.
Google Scholar
Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581–586.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
Güldner, M. (2012). Selectief mutisme bij kinderen: als een kind soms niet praat. Leuven: Lannoo Campus.
Google Scholar
Johnson, M., & Wintgens, A. (2001). The selective mutism resource manual. Milton Keynes, UK: Speechmark Publishing Ltd.
Google Scholar
Koop, F.J., Veerhoek, E.S., Jonge, M.V. de. Can we predict clinical outcome of children with selective mutism? A follow-up study. Submitted 2013.
Google Scholar
Kristensen, H. (2000). Selective mutism and comorbidity with developmental disorder/delay, anxiety disorder, and elimination disorder. Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry, 39, 249-56. McHolm, A.E., Cunningham, C.E., & Vanier, M.K. (2005). Helping your child with selective mutism: Practical steps to overcome a fear of speaking. Oakland, CA: New Harbinger Publications Inc.
Google Scholar
Oord, S. van der, Ponsioen, A.J.G.B., Geurts, H.M., Brink Ten, E.L., & Prins, P.J.M. (2012). EF game training in children with ADHD: A pilot study of the efficacy of a computerized EF remediation training with game elements for children with ADHD in an outpatient setting. Journal of Attention Disorders, Aug 9. Epub ahead of print.
Google Scholar
Prins, P.J.M., & Bosch, J.D. (Red.). (1998). Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten/ Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
Google Scholar
Remschmidt, H., Poller, M., Herpertz-Dahlmann, B., Hennighausen, K., & Gutenbrunner, C. (2001). A follow-up study of 45 patients with elective mutism. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 251, 284–296.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
Ruwaard, J., Linse, H., & Hagenbeuk, H. (2013). E-health in de Jeugd-ggz. Baat het of Schaadt het? Amsterdam: Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. ISBN: 978-90-820527-0-1 https://itunes.apple.com/nl/book/e-health-in-de-jeugd-ggz/id621447446?l = nl & ls = 1
Schalken, F. (2011). Blended hulpverlening maakt zorg beter en doelmatiger: blog. http://www.e-hulp.nl/nieuws/2011/04/12/blended-hulpverlening-maakt-zorg-beter-en-doelmatiger/www.ehulp.nl/nieuws/?page = 27, 12 april 2011.
Schoemaker, C., Ruiter, C. de, Berg, M. van den, Cuijpers, P., Graaf, R. de, Have, M. ten, e.a. (2003). Nationale monitor geestelijke gezondheid: jaarboek 2003. ADHD, anorexia nervosa en andere psychische stoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut.
Google Scholar
Shear, K., Jin, R., Ruscio, A.M., Walters, E.E., Kessler, R.C. (2006). Prevalence and correlates of estimated DSM-IV child and adult separation anxiety disorder in the National Comorbidity Survey Replication. American Journal of Psychiatry, 163, 1074–1083.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
Steinhausen, H., & Juzi, C. (1996). Elective mutism: An analysis of 100 cases. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 35, 606–614.
CrossRefGoogle Scholar
Steinhausen, H., Wachter, M., Laimböck, K., & Winkler Metzke, C. (2006). A long-term outcome study of selective mutism in childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 751–756.
PubMedCrossRefGoogle Scholar
Viana, A.G., Beidel, D.C., & Rabian, B. (2009). Selective mutism: A review and integration of the last 15 years. Clinical Psychology Review, 29, 57–67.

Febe Verstraete

Belga (2017). Wiskunde in het Frans? Leerkrachten en leerlingen willen het graag, maar het is te duur. Geraadpleegd via: https://www.demorgen.be/binnenland/wiskunde-in-het-frans-leerkrachten-en-leerlingen-willen-het-graag-maar-het-is-te-duur-b623b163/

Bret Blasco, A., (2011). Implementing CLIL in a primary school in Spain: the effects of CLIL on L2 English learner’s oral production skills [bachelorproef]. Geraadpleegd via LIMO.be

Bruton, A., (2011). Is CLIL so beneficial, or just selective? Re-evaluating some of the research, System, 39, pp. 523-532

Cools, S., (2017). Stadsscholen hebben moeite met meertalig onderwijs. Geraadpleegd via: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170904_03052769

Crevits, H., (2014). Beleidsnota 2014-2019 Onderwijs [beleidsdocument]. Geraadpleegd via: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-onderwijs

Dale, L., Van Der Es, W., Tanner, R. (2010). CLIL skills, Leiden: ICLON

Dalton-Puffer, C., (2007). Discourse in Content and Language Integrated Learning (CLIL) Classrooms

Dalton-Puffer, C.,(2010). Language Use and Language Learning in CLIL classrooms

Dalton-Puffer, C., (2015). The role of different tasks in CLIL student’s use of evaluative language. System,54, pp. 69-79

Franse gemeenschapscommissie, (17 januari 2014). Decreet betreffende de inclusie van personen met een handicap. Geraadpleegd via Justel

Goethals, M., (2017). Wiskunde in het Frans, ça marche très bien, merci. Geraadpleegd via: GoPress Academic

Jiménez Catalán, R., Agustín Llach, M., (2017). CLIL or time? Lexical profiles of CLIL and non-CLIL EFL learners, System, 66, pp. 87-99

Joosten, P. (2018). Onderwijsinnovatie: nu en straks. Geraadpleegd via: https://www.peterjoosten.net/onderwijsinnovatie/

Bron: kabinet Vlaams minister van onderwijs (2017). Geraadpleegd via: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/scholen-geloven-in-toekomstkansen-van-het-clil-onderwijs.

Bron: kabinet Vlaams minister van onderwijs (2018). Geraadpleegd via: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/meer-dan-100-scholen-bieden-vanaf-volgend-schooljaar-vakken-aan-in-een-ander-taal

Klasse, (2017). CLIL: “Ik durf eindelijk Frans te praten”. Geraadpleegd via: https://www.klasse.be/81289/l-o-het-frans-ik-durf-eindelijk-frans-te-praten/

Marsh, D., (2007). Diverse contexts – converging goals: CLIL in Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang

Martens, L., (2017). Klaar voor CLIL: het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland, Leuven: Acco

Meire, E. (2016). De impact van het M-decreet op de jongere en zijn context. [bachelorproef] Geraadpleegd op 7 november 2018, http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/thesis/bachelorproef_Elien-Meire.pdf

Pladevall-Ballester, E.,Vallbona, A., (2016), CLIL in minimal input contexts: a longitudinal study of primary school learner's receptive skills, pp 37-48

Poosen, F., Dillen, J., (2014). Scholen gaan lesgeven in het Frans en Engels. Geraadpleegd via: GoPress Academic

Ruiz de Zarobe, Y., (2009) Content and language integrated learning

Ruiz de Zarobe, Y., (2010) CLIL in Spain

Ruiz de Zarobe, Y., (2016) Multilingualism and L2 Acquisition: New perspectives on current research

Siccard, A., (2017). Leerlingen taalvaardiger dankzij CLIL. Geraadpleegd via:https://www.klasse.be/81622/vlaams-secundair-vakinhouden-frans-engels-duits-clil/

Sleiderink, N., Sonck, A., (2016). Politieke standpunten over de hervorming van het secundair onderwijs. Geraadpleegd via: http://www.veto.be/artikel/politieke-standpunten-over-de-hervorming-van-het-secundair-onderwijs

UC Leuven-Limburg, (2014) Postgraduaat CLIL: Content and Language Integrated Learning. Geraadpleegd via: https://www.ucll.be/.../postgraduaat-clil-content-and-language-integrated-learning

Bron: University of Murcia (2016). Geraadpleegd via: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ112 3267.pdf

van den Cloot, I. (28 augustus 2018) Duaal leren hoe het wel en niet moet. Geraadpleegd op 7 november 2018, via: https://www.tijd.be/opinie/column/duaal-leren-hoe-het-wel-en-niet-moet/10043491.html)

Vandenbranden, K., (2017). Wat is het verschil tussen tweetalig onderwijs, CLIL, OETC en functioneel veeltalig leren? Geraadpleegd via: https://duurzaamonderwijs.com/2017/12/05/wat-is-het-verschil-tussen-tweetalig-onderwijs-clil-oetc-en-functioneel-veeltalig-leren/

Van de Craen, P., Surmont, J., Struys, E., (2018). CLIL, zei u? Ja, CLIL, in Vlaanderen, België en Europa: uitdagingen en perspectieven, Impuls voor onderwijsbegeleiding, 3, pp. 123-130

Verlooy, K., (2011). An in depth research of the possibilities of CLIL and how to implement CLIL in the school curriculum: Is CLIL worth all the fame? [bachelorproef], Vorselaar: katholieke hogeschool Kempen. Geraadpleegd via LIMO.be

Vlaamse Gemeenschap, (19 december 1997). Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs. Geraadpleegd via Justel

Vlaamse Overheid,(20 APRIL 2018). Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs. Geraadpleegd via Justel

Vlaamse Overheid, (9 mei2014).Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitsstandaard voor Content and Language Integrated Learning (CLIL) in het gewoon secundair onderwijs en de leertijd en aanwijzing van de bevoegde dienst voor de goedkeuring van de CLIL-plannen. Geraadpleegd via Justel

Vlaamse Overheid, (10 juli 2008). Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. Geraadpleegd via Justel

Youtube Spes Nostra Kuurne, (2016) CLIL- Spes Nostra CLILt. Geraadpleegd via: https://www.spesnostra.be/spes-nostra-clilt

Jolien Wyckaert

Basistekst: De Meester, Jolien, Knipprath, Heidi, Buyse, Marie-Paule, Ceuppens, Stijn, De Loof, Haydée, Goovaerts, Leen, … Dehaene, Wim. (2017). Leren ontwerpen van STEM-integrerend leermateriaal. Tijdschrift Voor Lerarenopleiders, 38(4), 27-36.

Bronvermelding bis: Op die manier stellen ze voortdurend hun kennis, vaardigheden
en ideeën bij en groeien ze zienderogen in overtuiging van hun eigen doeltreffendheid als leraar (Voogt et al., 2011).

Stolk, M. J., Bulte, A. M., de Jong, O., & Pilot, A. (2017). A framework for Empowering Teachers for Teaching and Designing Context-Based Chemistry Education. In R. Taconis & P. den

Brok, (Eds.). Teachers Creating Context-Based Learning Environments in Science (pp. 191-
212). Springer.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM Education, STEMmania. The Technology Teacher, 68(4), 20-
26.

Merrill, M. D. (2002). First principles of instruction. Educational technology research and
development, 50(3), 43-59.

Xameerah, M. (Ed.) (2014). The future of Europe is science. Brussels: European Commission.

Coenders, F., & Terlouw, C. (2015). A Model for In-service Teacher Learning in the Context of an
Innovation. Journal of science teacher education, 26(5), 451-470.

August 2015, Volume 26, Issue 5, pp 451–470 | Cite as A Model for In-service Teacher Learning in the Context of an Innovation

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every
day. International Society for Technology in Education.

Honey, M., Pearson, G., Schweingruber, H. (Eds.) (2014). STEM integration in K-12 education:
Status, prospects, and an agenda for research. Washington, DC: The National Academies
Press

Van Driel, J. H., Beijaard, D., & Verloop, N. (2001). Professional development and reform in
science education: The role of teachers' practical knowledge. Journal of Research in
Science teaching, 38(2), 137-158.Vlaamse Overheid (2015). STEM-monitor 2015 –
indicatoren. Brussel: Departement Onderwijs en Vorming

Satchwell, R. E., & Loepp, F. L. (2002). Designing and implementing an integrated mathematics,
science, and technology curriculum for the middle school. Journal of Industrial Teacher
Education, 39(3)

Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henriksson, H. & Hemmo, V. (Eds.)
(2007). Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Brussels:
European Commission

De Meester, P. (2011). De middagpauze, schemerzone tussen school en kinderopvang. School Visie : Tijdschrift Van VVKBaO., In: School visie : tijdschrift van VVKBaO., 3 2010/2011 (2011)5 ; 24-26. Mazur, E. (1997). Peer instruction: A user's manual. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall

Darling-Hammond, L. (2008). Teacher learning that supports student learning. Teaching for
intelligence, 2(1), 91-100.

Huizinga, T., Handelzalts, A., Nieveen, N. & Voogt, J. (2015). Fostering teachers' design expertise
in teacher design teams: conducive design and support activities. Curriculum journal, 26(1),
137-163.

Westbrook, S. L. (1998). Examining the conceptual organization of students in an integrated
algebra and physical science class. School Science and Mathematics, 98(2), 84-92.

De Meester, P. (2011). De middagpauze, schemerzone tussen school en kinderopvang. School Visie : Tijdschrift Van VVKBaO., In: School visie : tijdschrift van VVKBaO., 3 2010/2011 (2011)5 ; 24-26.

Knipprath, H. (2013). Langetermijneffecten van zittenblijven en afstromen op opleidingsniveau, participatie in levenslang leren en de beroepscarrière. Pedagogische Studiën : Tijdschrift Voor Onderwijskunde En Opvoedkunde, In: Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde, 90 (2013)5 ; p. 74-88.

Knipprath, Heidi, Alaerts, Leen, Juchtmans, Goedroen, Van Ongevalle, Jan, & Verschueren, Jan. (2017). Hoe we van onze kinderen wereldburgers kunnen maken. De Gids Op Maatschappelijk Gebied, In: De gids op maatschappelijk gebied, 108 (2017) 5 ; p. 8-15.

Pinto, S., Chong, Y., García, R., Almeida, A., Perea, M., & Ladera, V. (2016). Gestural praxis in young adults with mild to moderate intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 60(6), 523-536.

Pinto, & Ng Picoto. (2018). Earnings and capital management in European banks – Combining a multivariate regression with a qualitative comparative analysis. Journal of Business Research, 89, 258-264

Oenema, O, Oudendag, D.A, Witzke, H.P, Monteny, G.J, Velthof, G.L, Pietrzak, S, … Sutton, M. (2007). Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions: Final summary report : Service contract "Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions" (Alterra-rapport 1663.4). Wageningen: Alterra

Stolk, M. (2006) De droogte overwonnen in Senegal. Landbouw mogelijk door aangepaste irrigatiesystemen In: H2O : tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer., 39 (2006)12, p.16-17

Stolk, M.N. ; Alink, R.A. (2005) SCRIPT: preventie van gedragsproblemen in de vroege kindertijd van Zeijl, J. ; In: Kind en adolescent praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie., 26(2005)1, p. 119-130

Stolk, J. ; Versteegh, M. ; van der Peijl, I. (1997) Een nieuwe chirurgische behandeling met longvolumereductie voor ernstig longemfyseem In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, Jrg. 141 (1997) nr. nr.27, p. p.13 27-1330 (mogelijk andere auteur)

Smets, Wouter, & De Man, Luc. (2017). Hervormen van binnenuit: Praktijkvoorbeelden van sterk onderwijs. Leuven: Uitgeverij Acco.

alsberghe, E. (2016). Onderwijsinnovatie : Een bloemlezing van uitdagingen en mogelijkheden: Bruisend, prikkelend, inspirerend, vernieuwend. Brugge: Die Keure

Dochy, Filip, Berghmans, Inneke, Koenen, Anne-Katrien, & Segers, Mien. (2016). Bouwstenen voor high impact learning: Het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties. Amsterdam: Boom Lemma.

De Meester, Jolien, De Cock, Mieke, Knipprath, Heidi, & Dehaene, Wim. (2015). Een nieuwe didactiek richting abstract, geïntegreerd STEM-onderwijs. Impuls Voor Onderwijsbegeleiding, In: Impuls voor onderwijsbegeleiding, Jrg. 46 (2015-2016) nr. 1 ; p. 3-11.

Van de Velde, Didier, Van Boven, Hans, Dehaene, Wim, Knipprath, Heidi, & De Cock, Mieke. (2016). Doorstroomgericht STEM-onderwijs: Hoe beleven en percipiëren leraren in de tweede graad van het secundair onderwijs de opstart. Impuls Voor Onderwijsbegeleiding, In: Impuls voor onderwijsbegeleiding, Jrg 47 (2016-2017) nr. 2 ; p. 87 - 97.

eys, Raf, & Gybels, Noël. (2016). Veelstemmige STEM-chaos in Vlaams onderwijs & bedreiging voor TSO. Onderwijskrant, In: onderwijskrant, (2016) nr. 177 ; p. 47-50.

Knipprath, Heidi, De Meester, Jolien, De Cock, Mieke, & Dehaene, Wim. (2014). Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-attitude op secundair niveau. VFO.

Dejonckheere, Peter, Vervaet, Stephanie, & Van De Keere, Kristof. (2016). STEM-didactiek in het Kleuter- en het Lager Onderwijs: Het PK-model.

Vaes, S. (2013). Junior College: STEM (Vol. No:KUL212273). Leuven: LIMEL.

Khine, Myint Swe. (2017). Visual-spatial Ability in STEM Education: Transforming Research into Practice. Cham: Springer International Publishing.

Casters, D. (2008). ICT in de Wiskunde: Toepassingen voor de eerste graad. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen.

Keersmaekers, Siebe, & Boonen, Juliette. (2016). Een zoektocht naar vernieuwing: Een BSO-platform: Een ontwerponderzoek naar de integratie van een digitaal platform voor de leerkrachten BSO van de scholengemeenschap Ter Nethe. Vorselaar: Thomas More Kempen.

Van Eyck, P. (2018). Logistieke leerspellen: 3e graad BSO. Vorselaar: Thomas More Kempen.

Computerprogramma in ontwikkeling. (2003). De klas is de wereld ..: Verhalend ontwerpen in de praktijk (Praxisbulletin : praktisch maandblad en website voor basis- en speciaal onderwijs). 's-Hertogenbosch: Malmberg.
Colloquium van het Vlaams verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs 32e Herbeumont-sur-Semois 12.03. .03.2008. (2008). Buso … anno 2016. Brussel: VVKBuO (Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs).

Schildkamp, Kim, Handelzalts, Adam, Poortman, Cindy, Leusink, Hanadie, Meerdink, Marije, Smit, Maaike, … Hubers, Mireille. (2014). De datateam® methode: Een concrete aanpak voor onderwijsverbetering. Antwerpen: Garant.

Vertommen, Tina, Hinnekint, Koenraad, Waegeman, Jo, & Van Hooste, Ann. (2013). Ontknoop je stem!: Ook in jouw lerarenopleiding. S.l: School of Education.

Khine, Myint Swe. (2017). Visual-spatial Ability in STEM Education: Transforming Research into Practice. Cham: Springer International Publishing.

Ceuppens, Stijn, Deprez, Johan, Dehaene, Wim, & De Cock, Mieke. (2016). Optica in geïntegreerd STEM-onderwijs: Ontwikkeling, implementatie en feedback

Vlaamse overheid, 27 APRIL 2018. Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair <onderwijs> en de centra voor leerlingenbegeleiding (1)