Welkom

Hallo,

in onze Wikidot zullen wij het hebben over onderwijsvernieuwing. Wij hebben ons onderwerp echter niet verder afgebakend. Het thema werd dus besproken in de ruime zin van het woord. De ene leerling zal het hebben over het basisonderwijs, terwijl de andere zich meer specificeert op het secundair onderwijs. Nog andere leerlingen spreken over onderwijsvernieuwing in het algemeen.

Als eerst zullen wij ons kort even voorstellen en u wat meer informatie geven over onze interesse van dit thema en of we al wat voorkennis hadden of niet.

Hierna vindt u een bronvermelding in APA-stijl terug van onze gekozen basisteksten, die we vervolgens verder zullen uitwerken.

Dank u wel! En alvast welkom op onze wikidot!

(zal ik nog verder aanpassen als de wiki volledig is)