Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op onze pagina! In onze Wikidot zullen wij het hebben over onderwijsvernieuwing. Wij hebben ons onderwerp echter niet verder afgebakend. Het thema werd dus besproken in de ruime zin van het woord. De ene leerling zal het hebben over het basisonderwijs, terwijl de andere zich meer specificeert op het secundair onderwijs. Nog andere leerlingen spreken over onderwijsvernieuwing in het algemeen of over de leerprocessen.

Bovenaan vindt u naast ons welkomstwoord 'Ons team' terug, waar we onszelf kort even voorstellen. Ons team bestaat uit 10 leerlingen die allemaal hun eerste jaar toegepaste psychologie volgen aan de Vives in Kortrijk. Deze opdracht komt voort uit het vak 'Informatievaardigheden' die wij onderwezen worden. Bovendien vindt u daar ook bijkomende informatie terug zoals of het onderwerp aansluit bij onze interesses en of er al dan niet voorkennis was. Ook het individueel werkdocument van ieder persoon kan u bovenaan raadplegen.

Op het zijmenu vindt u meer gespecificeerde informatie terug. Hier vindt u bronvermelding in APA-stijl terug van onze gekozen basisteksten, die we vervolgens verder zullen uitwerken. De gevonden statistieken en organisaties in verband met 'onderwijsvernieuwing' vindt u ook terug op het zijmenu. U vindt er ook een alfabetische trefwoordenlijst en specialistenlijst terug die gebaseerd werd op onze basistekst. Hiernaast hebben we ook nog juridische documenten opgezocht op het internet die ook daar kan terugvinden. Als laatste volgt ook een bronnenlijst in APA-stijl van de bronnen die wij doorheen onze opdracht hebben geraadpleegd.

Dank u wel! En alvast bedankt voor uw interesse!